คำถามเกี่ยวกับ CPS

ส่งคำถามเกี่ยวกับ Canon Professional Service ของท่าน หรือแจ้งปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของท่านที่นี่

(* ข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอก)

ลำดับที่ ชื่อรุ่น หมายเลขเครื่อง ดำเนินการ

โปรดตรวจสอบอีเมลแอดเดรสของท่านอีกครั้ง เพื่อให้ทีมงานของเราสามารถติดต่อกลับท่านได้เมื่อจำเป็น