ศูนย์บริการ - Canon Professional Services - Canon Thailand

  ศูนย์บริการ

  ศูนย์บริการที่มีอุปกรณ์ให้ยืมใช้สำรองระหว่างซ่อมและบริการซ่อมด่วน

  ศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่

  เลขที่ 98 อาคาร สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
  กรุงเทพฯ 10500

   0-2344-9988
   0-2344-9861
   CPS@cmt.canon.co.th

  เวลาทำการ

  วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.15 – 17.15 น.
  ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ