ศูนย์บริการ

ศูนย์บริการที่มีอุปกรณ์ให้ยืมใช้สำรองระหว่างซ่อมและบริการซ่อมด่วน

ศูนย์บริการ สำนักงานใหญ่

เลขที่ 98 อาคาร สาทรสแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

 0-2344-9988
 0-2344-9861
 CPS@cmt.canon.co.th

เวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.15 – 17.15 น.
ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ