Liên hệ chúng tôi - Canon Professional Services - Canon Vietnam

Câu hỏi CPS

Trang yêu cầu này dành cho Canon Professional Services (CPS) chỉ liên quan đến yêu cầu.

Gửi cho chúng tôi tin nhắn nếu bạn có bất kỳ yêu cầu gì về dịch vụ Canon Professional Services (CPS) hoặc mong muốn thay đổi trang thông tin thành viên Canon Professional Services (CPS) của bạn.

  • Về bán hàng và sản phẩm yêu cầu liên quan, vui lòng Bấm vào đây.
  • Về hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ sửa chữa sản phẩm liên quan yêu cầu, vui lòng Bấm vào đây.
  • Về những yêu cầu khác, vui lòng Bấm vào đây.

Số Tên mô-đen Số sê-ri Thực thi

Vui lòng đảm bảo rằng bạn điền đúng địa chỉ email để chúng tôi có thể liên hệ bạn khi có câu hỏi và khi cần.

(* Bắt buộc )