Tham gia CPS

Đăng ký thiết bị của bạn và tận hưởng vô vàn quyền lợi của thành viên Canon Professional Services​​​​​​​

Đăng Ký Ngay Thành Viên Miễn Phí

Canon Professional Service là chương trình miễn phí dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng thiết bị Canon. Tư cách thành viên cho phép hưởng nhiều quyền lợi bao gồm ưu tiên sửa chữa, miễn phí mượn thiết bị thay thế trong thời gian gửi sửa và giảm giá cho chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy móc, ống kính. *Phụ thuộc vào cấp độ thành viên1

Quyền lợi chính của Thành viên CPS

Giảm 30% phí nhân công

Nhận được mức giảm giá 30% của chi phí bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm bảo hành Canon 2

Ưu tiên sửa chữa thiết bị trước

Tìm kiếm nhanh những thiết bị đã được đăng ký sửa chữa tại Trung tâm bảo hành Canon3

Miễn phí mượn thiết bị dự phòng

Tận hưởng ưu tiên mượn thiết bị ngành ảnh cao cấp hoàn toàn miễn phí trong những sự kiện lớn tại Dịch Vụ Sửa Chữa Ưu Tiên (tùy thời điểm khả dụng)4

Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh

Tận hưởng 2 lần lau chùi cảm biến ảnh miễn phí trong 1 năm.5

Tự tay đăng ký thành viên Canon Professional Services bằng cách đăng ký các thiết bị của bạn với chúng tôi, và tận hưởng những quyền lợi dành riêng mà bạn xứng đáng nhận được.

Đăng Ký Ngay Thành Viên Miễn Phí

So sánh Quyền lợi

Thành Viên Vàng

Thành Viên Bạc

Giảm giá 30% với Dịch vụ 1
Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 2
Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 3
Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 4
Dịch vụ Toàn cầu 6
Quà chào mừng & Thẻ thành viên
Điều kiện bắt buộc
 • Sở hữu ít nhất 2 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
 • Sở hữu ít nhất 4 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
 • Là nhiếp ảnh gia toàn thời gian với giấy phép/ giấy giới thiệu từ công ty của bạn
 • Sở hữu ít nhất 1 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
 • Sở hữu ít nhất 3 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực

Thành Viên Vàng

 • Giảm giá 30% với Dịch vụ 2

 • Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 3

 • Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 4

 • Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 5

 • Dịch vụ Toàn cầu 6

 • Quà chào mừng & Thẻ thành viên

Thành Viên Bạc

 • Giảm giá 30% với Dịch vụ 2

 • Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 3

 • Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 4

 • Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 5

 • Dịch vụ Toàn cầu 6

 • Quà chào mừng & Thẻ thành viên

1 Áp dụng điều khoản và điều kiện.

2 Giảm giá 30% Chi phí Nhân công trên tổng hóa đơn tại Trung tâm Bảo hành và Sửa chữa, chỉ áp dụng cho các thiết bị đã đăng ký trước đây. Không tương thích với các chương trình giảm giá hoặc tặng quà khác.

3 Ưu tiên được sửa chữa trước tại Trung tâm bảo hành Canon. Chỉ áp dụng cho các thiết bị đã đăng ký với chúng tôi khi bạn đăng ký thành viên. Thời gian sửa chữa phụ thuộc mức độ hư hỏng của thiết bị được gửi sửa.

4 Miễn phí cho mượn thiết bị dự phòng trong điều kiện thời gian sửa chữa ưu tiên không kịp hoàn thành. (Thiết bị cho mượn tùy thuộc vào điều kiện khả dụng và quy chế)

5 2 lần lau chùi miễn phí cảm biến ảnh tại Trung tâm bảo hành Canon trong 1 năm. Chỉ áp dụng với các thiết bị đã đăng ký với chúng tôi khi bạn đăng ký thành viên.

6 Quyền lợi thành viên CPS khả dụng tại các quốc gia Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

Những Thông Tin Khác

27 Sept 2019 — Canon is an official sponsor of Rugby World Cup 2019. Through the years, Canon has provided behind-the-scenes support, including camera and lens maintenance, for on-location press and media professionals at sporting events all over the world.

Imaging, whether still images or video, contributes to the chronicling of human history and the development of culture and civilization. Now and in the future, that important role of imaging will remain unchanged.