Trang Chủ - Canon Professional Services - Canon Vietnam

Tham gia CPS

Đăng ký thiết bị của bạn và tận hưởng vô vàn quyền lợi của thành viên Canon Professional Services​​​​​​​

Đăng Ký Ngay Thành Viên Miễn Phí

  Canon Professional Service là chương trình miễn phí dành cho nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sử dụng thiết bị Canon. Tư cách thành viên cho phép hưởng nhiều quyền lợi bao gồm ưu tiên sửa chữa, miễn phí mượn thiết bị thay thế trong thời gian gửi sửa và giảm giá cho chi phí sửa chữa bảo dưỡng máy móc, ống kính. *Phụ thuộc vào cấp độ thành viên.^

  Quyền lợi chính của Thành viên CPS

  Giảm phí Nhân công

  Nhận được mức giảm giá 40% của chi phí bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm bảo hành Canon 3

  Ưu tiên sửa chữa thiết bị trước

  Tìm kiếm nhanh những thiết bị đã được đăng ký sửa chữa tại Trung tâm bảo hành Canon 6

  Miễn phí mượn thiết bị dự phòng

  Tận hưởng ưu tiên mượn thiết bị ngành ảnh cao cấp hoàn toàn miễn phí trong những sự kiện lớn tại Dịch Vụ Sửa Chữa Ưu Tiên (tùy thời điểm khả dụng) 7

  Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh

  Tận hưởng 3 lần lau chùi cảm biến ảnh miễn phí trong 1 năm 5

  Tự tay đăng ký thành viên Canon Professional Services bằng cách đăng ký các thiết bị của bạn với chúng tôi, và tận hưởng những quyền lợi dành riêng mà bạn xứng đáng nhận được.

  Đăng Ký Ngay Thành Viên Miễn Phí

  So sánh Quyền lợi

  Thành Viên Vàng

  Thành Viên Bạc

  Yêu cầu
  Tính chuyên nghiệp 1
  Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp toàn thời gian với giấy phép/ giấy giới thiệu từ công ty của bạn
  Không áp dụng
  Thân máy ảnh 2
  ở hữu ít nhất 2 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
  Sở hữu ít nhất 1 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
  Ống kính
  Sở hữu ít nhất 4 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
  Sở hữu ít nhất 3 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực
  Lợi ích
  Giảm giá Dịch vụ 3
  40%
  30%
  Giảm giá các linh kiện phụ kiện khi bảo trì/sửa chữa máy 4
  10%
  5%
  Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 5
  3 lần/năm
  1 lần/năm
  Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 6
  Không áp dụng
  Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 7
  Không áp dụng
  Gia hạn chế độ bảo hành độc quyền của CPS 8
  12 tháng
  6 tháng
  được bảo hành/dịch vụ toàn vùng 9
  Không áp dụng
  Thẻ thành viên

  Thành Viên Vàng

  Yêu cầu

  • Tính chuyên nghiệp 1

   Là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp toàn thời gian với giấy phép/ giấy giới thiệu từ công ty của bạn

  • Thân máy ảnh 2

   ở hữu ít nhất 2 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực

  • Ống kính

   Sở hữu ít nhất 4 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực

  Lợi ích

  • Giảm giá Dịch vụ 3

   40%

  • Giảm giá các linh kiện phụ kiện khi bảo trì/sửa chữa máy 4

   10%

  • Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 5

   3 lần/năm

  • Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 6

  • Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 7

  • Gia hạn chế độ bảo hành độc quyền của CPS 8

   12 tháng

  • được bảo hành/dịch vụ toàn vùng 9

  • Thẻ thành viên

  Thành Viên Bạc

  Yêu cầu

  • Tính chuyên nghiệp 1

   Không áp dụng

  • Thân máy ảnh 2

   Sở hữu ít nhất 1 máy ảnh Canon dòng chuyên nghiệp (EOS R / EOS 5D sê-ri / EOS-1D sê-ri) có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực

  • Ống kính

   Sở hữu ít nhất 3 ống kính Canon dòng L có thẻ bảo hành Lê Bảo Minh còn trong thời gian hiệu lực

  Lợi ích

  • Giảm giá Dịch vụ 3

   30%

  • Giảm giá các linh kiện phụ kiện khi bảo trì/sửa chữa máy 4

   5%

  • Miễn phí lau chùi cảm biến ảnh 5

   1 lần/năm

  • Ưu tiên dịch vụ sửa chữa 6

   Không áp dụng

  • Miễn phí mượn thiết bị dự phòng 7

   Không áp dụng

  • Gia hạn chế độ bảo hành độc quyền của CPS 8

   6 tháng

  • được bảo hành/dịch vụ toàn vùng 9

   Không áp dụng

  • Thẻ thành viên

  ^ Áp dụng điều khoản và điều kiện.

  1 Là nhiếp ảnh gia toàn thời gian với giấy phép/ giấy giới thiệu từ công ty của bạn.

  2 Ngoại trừ EOS RP.

  3 Giảm giá nhân công đối với dịch vụ theo giá trọn gói từ các Trung tâm Bảo hành & Sửa chữa của Canon, chỉ áp dụng cho các thiết bị Canon đã đăng ký trong hồ sơ Thành viên CPS. Không áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mãi hoặc giảm giá khác.

  4 Giá linh kiện phụ kiện được giảm tại trung tâm dịch vụ bảo hành Canon chỉ được áp dụng cho các thành viên CPS. Không có giá trị cùng lúc với những chương trình khuyến mãi hay giảm giá khác.

  5 Miễn phí dịch vụ vệ sinh cảm biến tại các trung tâm Bảo hành & Sửa chữa của Canon trong mỗi năm.Chỉ áp dụng cho các thiết bị Canon đã đăng ký với tư cách thành viên CPS.

  6 Ưu tiên được sửa chữa trước tại Trung tâm bảo hành Canon. Chỉ áp dụng cho các thiết bị đã đăng ký với chúng tôi khi bạn đăng ký thành viên. Thời gian sửa chữa phụ thuộc mức độ hư hỏng của thiết bị được gửi sửa.

  7 Miễn phí cho mượn thiết bị dự phòng trong điều kiện thời gian sửa chữa ưu tiên không kịp hoàn thành. (Thiết bị cho mượn tùy thuộc vào điều kiện khả dụng và quy chế).

  8 Chỉ áp dụng cho các sản phẩm Canon được mua vào hoặc sau ngày 5 tháng 7 năm 2021, có đăng ký bảo hành hợp lệ tại địa phương; sản phẩm bắt buộc phải được đăng ký theo hồ sơ Thành viên CPS. Gia hạn Bảo hành Độc quyền của CPS bắt đầu từ khi kết thúc Bảo hành Tiêu chuẩn hoặc Bảo hành Mở rộng của sản phẩm, tùy theo điều kiện nào sau đó. Các điều khoản và điều kiện bảo hành tiêu chuẩn được áp dụng.

  9 Quyền lợi thành viên CPS khả dụng tại các quốc gia Singapore, Đài Loan, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam và Ấn Độ.

  Những Thông Tin Khác

  The idea behind CPS

  Imaging, whether still images or video, contributes to the chronicling of human history and the development of culture and civilization. Now and in the future, that important role of imaging will remain unchanged.