FAQ - Canon Professional Services - Canon Vietnam

  FAQ

  Chung

  1. Làm thế nào để đủ điều kiện tham gia CPS và các lợi ích là gì?

  Bạn có thể tham khảo trang web Các Lợi Ích để thêm chi tiết bằng cách nhấn vào đây.

  2. Các Điều khoản và Quy định của thành viên CPS là gì?

  Xin vui lòng tham khảo các Điều khoản và Quy định được để hội đủ các điều kiện và chi tiết yêu cầu.

  3. Thời hạn hiệu lực thành viên của tôi là gì?

  Thời hạn hiệu lực thành viên CPS của bạn là 3 năm kể từ ngày nộp hồ sơ đã được phê duyệt.

  4. Tôi có nên cập nhật với CPS về địa chỉ nơi ở mới không?

  Để đảm bảo tính bảo mật của khách hàng, chúng tôi khuyến khích khách hàng luôn luôn cập nhật thông tin địa chỉ hiện tại với chương trình CPS. Cập nhật địa chỉ hiện tại và thông tin liên lạc của bạn tại Hỏi Đáp Với CPS.

  5. Liệu có một thời gian gia hạn tạm thời sau khi CPS thành viên hiện tại của tôi hết hạn?

  Không có thời gian gia hạn tạm thời. Chức danh thành viên của bạn hết hạn vào ngày hết hạn ghi trên thẻ thành viên CPS của bạn. Gia hạn có thể được thực hiện 60 ngày trước ngày hết hạn tại Hỏi Đáp Với CPS.

  6. Làm sao để tôi có thể gia hạn thành viên CPS?

  Khách hàng là thành viên của chương trình CPS sẽ được gửi 1 email nhắc nhở việc gia hạn (60 ngày trước khi hết hạn 3 năm thành viên). Bạn có thể thực hiện việc yêu cầu gia hạn tại Hỏi Đáp với CPS. Sau khi hoàn tất gia hạn, bạn sẽ nhận được eCard Tư cách thành viên CPS mới.

  7. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gia hạn thành viên CPS sớm hơn?

  Mặc dù bạn có lựa chọn để nâng cấp hạng thành viên bất cứ lúc nào, tuy nhiên, lựa chọn gia hạn thành viên chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian 60 ngày trước ngày hết hạn. Việc gia hạn của bạn sẽ bắt đầu ngày hết hạn hiện tại của bạn chứ không phải là ngày bạn kích hoạt đổi mới.

  8. Điều gì xảy ra nếu tôi tiếp tục để thể thành viên của tôi hết hạn?

  Bạn đã không còn hưởng các quyền lợi từ thành viên Canon Professional Services và thông tin cá nhân của bạn sẽ bị xóa sạch khỏi hệ thống của chúng tôi

  Mượn thiết bị

  1. Tôi phải đạt tới mức độ nào để có thể mượn thiết bị từ CPS?

  Việc đăng ký mượn thiết bị thay thế chỉ áp dụng cho thành viên hạng Vàng, và chỉ áp dụng khi thời gian sửa chữa ưu tiên không kịp hoàn thành. Hình thức mượn thiết bị cũng tuỳ thuộc vào mức độ sẵn có của chúng tôi và phải đáp ứng các yêu cầu và quy định.

  2. Tôi có thể làm thủ tục mượn thiết bị dự phòng ở đâu?

  Vui lòng tham khảo danh sách các dịch vụ trung tâm ở đây.

  3. Những loại thiết bị nào có thể mượn?

  Các thiết bị sẵn sàng cho mượn phụ thuộc vào sự sẵn có của thiết bị đó.